Kontakt oss

Inge Staldvik er eigar, kneipevert, guide og den som svarar når du ringer.

Adresse: Myra 17, 7893 Skorovatn
Telefon: 41 31 35 11
E-post: post@skorovasmat.no

Ta toget til Skorovas!

Ta Nordlandsbanen til Lassemoen stasjon – derfrå kan du ta “tilbringarteneste” – då kjem du fram til oss med drosje til litt over busstakst! Slik kan du t.d. ta ein svipptur og vitja Skjenkestova – til Skorovas om kvelden, og tilbake neste formiddag. Tilbringaren tingar du på telefon 07417, helst dagen før!

Ordre

Alle ordrer vert behandla så snøgt som mogleg.

Mattilbodet er noko sesongavhengig, men vi kan som regel skaffa det meste. Ta kontakt viss du er interessert i levering av mat og drikke.

Ekstra opningsdagar på Skjenkestova kan vi også ordna med!

Opningsdagar mai-juni 2021:

Pga koronapandemien er det litt uvanlege opningstider på Skjenkestova framover. Statlege restriksjonar gjer m.a. at vi må stenga kl 22 om kvelden …

Førebels opmingsdagar i mai og juni:

 • Fredag 7. mai
 • Laurdag 8. mai (Frigjeringsdagen)
 • Onsdag 12. mai (Gaukdagen)
 • Fredag 14. mai
 • Laurdag 15. mai (St. Halvard)
 • Fredag 21. mai
 • Laurdag 22. mai (Bjørnevåk og pinseaftan)
 • Fredag 28. mai
 • Laurdag 29. mai
 • Fredag 4. juni
 • Laurdag 5. juni
 • Fredag 18. juni
 • Laurdag 19. juni
 • Fredag 25. juni
 • Laurdag 26. juni

Det kan bli endringar i opningsdagane – det er greitt å følgja med i fjesboka og på plakatar. Eller ta gjerne kontakt på telefon 41313511!

Vi har 1000 sortar som berre  står og ventar på gjestar!

Kontaktskjema