Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar i juli og august 2020:

Pga koronapandemien blir det begrensa opningstider, og kva dagar Stova er open kan finnast på fjesboka eller du kan ringa/melda til telefon 41313511.

Koronatiltaka medfører eit tak på antal gjestar, og det skal vera ein meter avstand mellom folk. Vidare er menyen litt redusert.

Nokre få datoar er sikre:

 • Fredag 10. juli
 • Laurdag 11. juli
 • Tysdag 14. juli (Gamle midtsommardagen)
 • Fredag 17. juli
 • Laurdag 18. juli
 • Fredag 24. juli
 • Laurdag 25. juli (Gruvepub)
 • Fredag 31. juli
 • Fredag 7. august
 • Laurdag 8. august
 • Fredag 14. august
 • Laurdag 15. august
 • Frcdag 21. august
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida