Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar mai-juni 2021:

Pga koronapandemien er det litt uvanlege opningstider for tida. Statlege restriksjonar gjer m.a. at vi må stenga alt kl 22 om kvelden.

Førebels er det klart at Skjenkestova er open følgjande dagar i mai og juni:

 • Fredag 7. mai
 • Laurdag 8. mai (Frigjeringsdagen)
 • Onsdag 12. mai (Gaukdagen)
 • Fredag 14. mai
 • Laurdag 15. mai
 • Fredag 21. mai
 • Laurdag 22. mai (Bjørnevåk og pinseaftan)
 • Fredag 28. mai
 • Laurdag 29. mai
 • Fredag 4. juni
 • Laurdag 5. juni
 • Fredag 18. juni
 • Laurdag 19. juni
 • Fredag 25. juni
 • Laurdag 26. juni

Enkelte ettermiddagar kan vi opna tidleg – serleg viss sola skin! Og spesielt viss folk vil ha ættandørj!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida