Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar januar-februar 2020:

 • Fredag 10. januar (Terning!)
 • Laurdag 11. januar (Brettemesse)
 • Fredag 17. januar (Antonsmesse og Terning!)
 • Laurdag 18. januar
 • Fredag 24. januar
 • Laurdag 25. januar (Pål med bogen)
 • Fredag 31. januar
 • Laurdag 1. februar
 • Laurdag 8. februar
 • Fredag 14. februar (Valentinsdag)
 • Laurdag 15. februar
 • Fredag 21. februar (Terning!)
 • Laurdag 29. februar (Skotårsdag)
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida