Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar juli-august 2019:

 • Fredag 26. juli
 • Laurdag 27. juli (Sjusovardagen)
 • Onsdag 31. juli
 • Fredag 2. august
 • Laurdag 3. august
 • Fredag 9. august (SKOROBLUES)
 • Laurdag 10. august (SKOROBLUES)
 • Fredag 16. august (Rugdagen)
 • Laurdag 17. august
 • Fredag 23. august
 • Laurdag 24. august (Barsok)
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida