Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar i mai og juni 2020:

Pga koronapandemien blir det begrensa opningstider, og kva dagar Stova er open kan finnast på fjesboka eller du kan ringa/melda til telefon 41313511.

Koronatiltaka medfører eit tak på antal gjestar, og det skal vera ein meter avstand mellom folk. Vidare er menyen litt redusert.

Nokre få datoar er sikre:

  • Torsdag 21. mai (Himmelspretten)
  • Laurdag 30. mai (Pinseaftan)
  • Fredag 5. juni (Minitreff)
  • Laurdag 13. juni (Musikk med Waits for Tom)

 

  • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
  • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
  • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida