Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar september-oktober 2021:

Pga koronapandemien kan det bli litt uvanlege opningstider for tida.

Førebels er det klart at Skjenkestova er open følgjande dagar:

 • Laurdag 11. september
 • Fredag 17. september
 • Laurdag 18. september
 • Fredag 24. september
 • Laurdag 25. september
 • Fredag 1. oktober
 • Laurdag 2. oktober (Oktoberfest)
 • Fredag 15. oktober (andre vinterdag)
 • Laurdag 16. oktober
 • Fredag 29. oktober
 • Laurdag 30. oktober
 • Enkelte ettermiddagar kan vi opna tidleg – serleg viss sola skin! Og spesielt viss folk vil ha ættlovering eller ættkut!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida