Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar framover:

Pga koronapandemien har vi for tida stengt – med unntak av at vi kan opna for sal av kunst og skinn …

Vi avventar lettare restriksjonar framover, og har håp om å kunne gje eit bra tilbod til våre gjestar i framtida.

Vi har 1000 sortar, som no berre står og ventar!

Opningsdagar framover:

Pga koronapandemien er Skjenkestova stengt inntil vidare. Men ved ønskje om å sjå/kjøpa kunst og skinn, kan vi opna spesielt for det.

Til og med akevittens dag 13. april må vi halda stengt!

Vi håpar restriksjonane kan bli letta på snart, slik at vi kan tilby gjestene eit godt tilbod framover.

Vi har tusen sortar drikke som berre står og ventar på at gjestene skal sleppa til! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida