Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar mars-april 2020:

 • Fredag 13. mars
 • Laurdag 14. mars
 • Fredag 20. mars
 • Laurdag 21. mars (Bendiksmesse)
 • Fredag 27. mars
 • Laurdag 28. mars
 • Fredag 3. april
 • Laurdag 4. april
 • Måndag 6. april
 • Onsdag 8. april
 • Torsdag 9. april (Skjærtorsdag)
 • Fredag 10. april (Langfredag)
 • Laurdag 11. april
 • Søndag 12. april (Påskedag)
 • Måndag 13. april (Akevittens dag)
 • Laurdag 18. april
 • Laurdag 25. april
 • Torsdag 30. april (Valborgsmesseaftan)
 • Fredag 1. mai
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida