Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar april-mai 2022:

Mangt kan gjera at nokre opningstider kan bli litt uvanlege. Inntil vidare er normal opningstid på Skjenkestova frå kl 21 til 01.

Førebels er det klart at Skjenkestova er open følgjande dagar:

  • Laurdag 23. april
  • Fredag 29. april
  • Laurdag 30. april (Valborgsmesseafton)
  • Laurdag 7. mai
  • Laurdag 14. mai
  • Fredag 20. mai
  • Laurdag 21. mai
  • Laurdag 28. mai
  • Enkelte ettermiddagar kan vi opna tidleg – serleg viss sola skin! Og spesielt viss folk vil ha ættlovering, ættkut eller ættandørj!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida