Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar januar-mars 2022:

Etterdønningane etter koronaen kan gjera at nokre opningstider kan bli litt uvanlege. Inntil vidare er opningstida på Skjenkestova frå kl 20 til 23.

Førebels er det klart at Skjenkestova er open følgjande dagar:

 • Fredag 28. januar
 • Laurdag 29. januar
 • Fredag 4. februar
 • Laurdag 5. februar (Musedagen)
 • Fredag 11. februar
 • Laurdag 12. februar
 • Fredag 18. februar
 • Laurdag 19. februar
 • Fredag 25. februar
 • Laurdag 26. februar
 • Fredag 4. mars
 • Laurdag 5. mars
 • Fredag 11. mars
 • Laurdag 12. mars (Gregormesse)
 • Fredag 18. mars
 • Laurdag 19. mars (Konsert med Jonas Ledang!)
 • Enkelte ettermiddagar kan vi opna tidleg – serleg viss sola skin! Og spesielt viss folk vil ha ættlovering, ættkut eller ættandørj!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida