Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar april-mai 2019:

 • Søndag 21. april (Påskedag)
 • Laurdag 27. april
 • Tysdag 30. april (Valborgsmesseafton)
 • Fredag 3. mai
 • Laurdag 4. mai
 • Laurdag 11. mai
 • Fredag 24. mai
 • Laurdag 25. mai (Urbani papae)
 • Onsdag 29. mai
 • Fredag 31. mai
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida