Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar desember 2019-januar 2020:

 • Fredag 6. desember
 • Laurdag 7. desemer
 • Fredag 13. desember (Lussinatt)
 • Fredag 20. desember
 • Laurdag 21. desember (Tomasmesse)
 • Torsdag 26. desember (2. juledag)
 • Måndag 30. desember (Juleølsmaking)
 • Laurdag 4. januar
 • Laurdag 11. januar (Brettemesse)
 • Fredag 24. januar
 • Laurdag 25. januar (Pål med bogen)
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida