Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar september-oktober 2019:

  • Fredag 13. september
  • Laurdag 14. september (Korsmesse)
  • Fredag 20. september
  • Laurdag 21. september (Mattismesse)
  • Laurdag 28. september
  • Fredag 4. oktober (St. Frans)
  • Laurdag 5. oktober (Oktoberfest)
  • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
  • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
  • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida