Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar august-september 2022:

Mangt kan gjera at nokre opningstider kan bli litt uvanlege. Inntil vidare er normal opningstid på Skjenkestova frå kl 21 til 01.

Førebels er det klart at Skjenkestova er open følgjande dagar:

 • Tysdag 2. august (Brutal tysdag)
 • Fredag 5. august (International Beer Day)
 • Laurdag 6. august (Hiroshima)
 • Fredag 12. august
 • Laurdag 13. august
 • Fredag 19. august (Mette-Marit)
 • Laurdag 20. august
 • Fredag 26. august
 • Laurdag 27. august
 • Torsdag 1. september (Kvernknarren)
 • Fredag 2. september
 • Laurdag 3. september (Skorovasmarsjen)
 • Fredag 9. september
 • Laurdag 10. september
 • Fredag 16. september
 • Laurdag 17. september
 • Fredag 23. september (Haustjamdøgn)
 • Laurdag 24. september (EROTISK DAG)
 • Fredag 30. september
 • Enkelte ettermiddagar kan vi opna tidleg – serleg viss sola skin! Og spesielt viss folk vil ha ættlovering, ættkut eller ættandørj!
 • Det går greitt å bestilla andre opningsdagar – og middag – ved å ringa 41313511!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida