Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Godt nytt år!

Opningsdagar i januar-februar:

Pga koronapandemien blir det begrensa opningstider, og kva dagar Stova er open kan finnast på fjesboka eller du kan ringa/melda til telefon 41313511.

Koronatiltaka medfører eit tak på antal gjestar, og det skal vera ein meter avstand mellom folk. Vidare er menyen litt redusert.

Nokre datoar er sikre:

 • Fredag 1. januar (Circumcisio domini)
 • Laurdag 2. januar
 • Fredag 8. januar
 • Laurdag 9. januar
 • Fredag 15. januar
 • Laurdag 16. januar
 • Laurdag 23. januar
 • Fredag 5. februar (Musedagen)
 • Laurdag 6. februar (Samefolkets dag)
 • Fredag 12. februar (Opning kunstutstilling)
 • Laurdag 13. februar
 • Laurdag 20. februar
 • Fredag 26. februar
 • Laurdag 27. februar
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar og/eller stengar tidlegare og seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Godt nytt år!

Opningsdagar i januar-februar:

Pga koronapandemien blir det begrensa opningstider, og kva dagar Stova er open kan finnast på fjesboka eller du kan ringa/melda til telefon 41313511.

Koronatiltaka medfører eit tak på antal gjestar, og det skal vera ein meter avstand mellom folk. Vidare er menyen litt redusert.

Nokre datoar er sikre:

 • Fredag 1. januar (Circumcisio domini)
 • Laurdag 2. januar
 • Fredag 8. januar
 • Laurdag 9. januar
 • Fredag 15. januar
 • Laurdag 16. januar
 • Laurdag 23. januar
 • Fredag 5. februar (Musedagen)
 • Laurdag 6. februar (Samefolkets dag)
 • Fredag 12. februar (Opning kunstutstilling)
 • Laurdag 13. februar
 • Laurdag 20. februar
 • Fredag 26. februar
 • Laurdag 27. februar
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar og/eller stengar tidlegare og seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida