Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar juni-juli 2022:

Mangt kan gjera at nokre opningstider kan bli litt uvanlege. Inntil vidare er normal opningstid på Skjenkestova frå kl 21 til 01.

Førebels er det klart at Skjenkestova er open følgjande dagar:

 • Fredag 3. juni
 • Laurdag 4. juni (pinseaftan)
 • Fredag 10. juni
 • Laurdag 11. juni («konfirmantane kjem»)
 • Fredag 17. juni (Botolfsmesse)
 • Laurdag 18. juni
 • Fredag 24. juni (Jonsok)
 • Laurdag 25. juni (RF?)
 • Fredag 1. juli
 • Laurdag 2. juli (Syftesok – Skorovassamling)
 • Fredag 8. juli (St. Sunnivadagen)
 • Laurdag 9. juli
 • Fredag 15. juni (Dagen etter gamle midtsommar)
 • Laurdag 16. juli
 • Fredag 22. juli (Mari Stol)
 • Laurdag 23. juli (Hundedagane går inn – GRUVEPUB!)
 • Fredag 29. juli (Olsok – bæssmordagen)
 • Laurdag 30. juli (Erotisk kveld?)
 • Enkelte ettermiddagar kan vi opna tidleg – serleg viss sola skin! Og spesielt viss folk vil ha ættlovering, ættkut eller ættandørj!
 • Det går greitt å bestilla andre opningsdagar – og middag – ved å ringa 41313511!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida