Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar desember 2021-januar 2022:

Etterdønningane etter koronaen kan gjera at nokre opningstider kan bli litt uvanlege. Normalt er Skjenkestova open frå kl 21 til 01.

Førebels er det klart at Skjenkestova er open følgjande dagar:

  • Laurdag 4. desember (Barbromesse)
  • Fredag 10. desember (Judith)
  • Laurdag 11. desember (Fandens fødselsdag)
  • Laurdag 18. desember
  • Søndag 26. desember (Staffansmesse, sparkfest)
  • Laurdag 8. januar (Levande musikk v/Waits for Tom)
  • Laurdag 22. januar
  • Laurdag 29. januar
  • Enkelte ettermiddagar kan vi opna tidleg – serleg viss sola skin! Og spesielt viss folk vil ha ættlovering, ættkut eller ættandørj!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida