Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar februar-mars 2019:

 • Laurdag 2. februar (Kyndelsmesse)
 • Fredag 8. februar
 • Laurdag 9. februar
 • Laurdag 16. februar
 • Fredag 22. februar (Per varmstein)
 • Laurdag 23. februar
 • Fredag 1. mars
 • Laurdag 2. mars
 • Fredag 8. mars (Kvinnedagen)
 • Laurdag 9. mars
 • Fredag 15. mars
 • Fredaag 22. mars
 • Laurdag 23. mars (Musikk v/Waits for Tom)
 • Fredag 29. mars
 • Laurdag 30. mars
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida