Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar oktober-november 2019:

 • Fredag 11. oktober
 • Laurdag 12. oktober
 • Fredag 18. oktober (Lukasmesse)
 • Laurdag 19. oktober
 • Laurdag 26. oktober
 • Laurdag 9. november (Etter basar på Gudøyvangen!)
 • Fredag 15. november (Juleølsmaking)
 • Laurdag 16. november
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida