Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningdagar August – September 2018:

 • Fredag 3. august (International Beer Day)
 • Laurdag 4. august
 • Fredag 10. august – SKOROBLUES – Axel Molberg Band spelar
 • Laurdag 11. august – SKOROBLUES – Gold Neils spelar
 • Fredag 17. august
 • Laurdag 18. August (frå kl 23:00)
 • Torsdag 30. august
 • Fredag 31. august (Sunniva) – opnar kl 15:00, matservering 17:00 – 20:00
 • Laurdag 1. september – Skorovasmarsjen – opnar kl 12:00, matservering 1500-1800
 • Fredag 7. september
 • Laurdag 8. september (Marimesse)
 • Fredag 14. september (korsmesse)
 • Laurdag 15. september
 • Laurdag 22. september
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida