Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar november – desember 2018:

 • Fredag 30. november (Andresmesse)
 • Laurdag 1. desember
 • Fredag 7. desember
 • Laurdag 8. desember (Maria unnfangelsesdag)
 • Tysdag 11. desember (Fandens fødselsdag)
 • Fredag 14. desember
 • Laurdag 15. desember
 • Fredag 21. desember (Tomasmesse, solsnu kl 2323)
 • Onsdag 26. desember (2. juledag)
 • Laurdag 29. desember (5. juledag)
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste!

 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida