Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Førebels opningstider april-mai 2018:

  • Fredag 20. april
  • Laurdag 21. april
  • Laurdag 5. mai
  • Laurdag 12. mai (Gaukdagen)
  • Fredag 18. mai (Eriksmesse)
  • Laurdag 19. mai (Pinseaftan)
  • Søndag 20. mai (Pinsedag)
  • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
  • Det kan bli fleire opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
  • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida