Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Nyhetsbrev

Vil du ha nyhetsbrev om kva som skjer på Skjenkestova og i Skorovasområdet?

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida