Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar mars-april 2019:

 • Fredag 8. mars (Kvinnedagen)
 • Fredag 15. mars
 • Fredag 22. mars
 • Laurdag 23. mars (Musikk v/Waits for Tom)
 • Fredag 29. mars
 • Laurdag 30. mars
 • Fredag 5. april
 • Laurdag 6. april
 • Fredag 12. april
 • Laurdag 13. april (Musikk v/Black & Blond)
 • Søndag 14. april (Palmesøndag og sommardag)
 • Måndag 15. april
 • Onsdag 17. april
 • Torsdag 18. april (Skjærtorsdag)
 • Fredag 19. april (Langfredag)
 • Laurdag 20. april
 • Søndag 21. april (Påskedag)
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida