Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Førebels opningstider mai-juni 2018:

 • Fredag 18. mai (Eriksmesse)
 • Laurdag 19. mai (Pinseaftan)
 • Søndag 20. mai (Pinsedag)
 • Fredag 25. mai
 • Fredag 1. juni
 • Laurdag 2. juni
 • Onsdag 6. juni (Verdas miljøverndag)
 • Fredag 8. juni
 • Laurdag 9. juni (Kolbjørn med laksen)
 • Onsdag 13. juni
 • Laurdag 16. juni
 • Fredag 22. juni
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste!

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida