Skjenkestove og servering, Skorovatn i Nord-Trøndelag

Opningsdagar (førebels) juni-juli 2019:

 • Fredag 7. juni (Unionlaus)
 • Laurdag 8. juni
 • Søndag 9. juni (Pinsedag)
 • Fredag 14. juni
 • Laurdag 15. juni (Vitus)
 • Fredag 21. juni (Solsnu kl 1854)
 • Laurdag 22. juni
 • Fredag 28. juni
 • Laurdag 29. juni (Persok)
 • Fredag 5. juli
 • Laurdag 6. juli
 • Fredag 12. juli
 • Fredag 19. juli
 • Laurdag 20. juli (Mari Vassause – Gruvepub!)
 • Fredag 26. juli (Annadagen)
 • Laurdag 27. juli (Sjusovardagen)
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100, men det kan godt henda vi opnar tidlegare og stenger seinare.
 • Det kan bli fleire (eller færre) opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!
 • Det kan òg bli ættandørj på ettermiddagane, når folk kjem frå skitur og er tørste! 

Åpningstider

Skjenkestova er normalt ope berre i helgene, og er då vanlegvis open frå kl 21:00 til kl 01:00. Men det hender at vi har ope andre tider – dette blir m.a. opplyst på fjesboksida «Skjenkestova i Skorovas/Skorovasmat» og på plakatar i nærområdet.

Fjesboksida