Mat- og drikkekultur!

Skorovasmat AS er ei mat- og drikkekulturverksemd i Skorovatn i Nord-Trøndelag. Vi produserer gardsmat og driv skjenkestove.

Vi er medlem i Hanen og i NamNamdalen. Begge stiller strenge kvalitetskrav. Vidare er vi samarbeidspartnar med Norsk Kulturarv. Og vi er med i Visit Namdalen og Visit Namsskogan.

Verksemda starta opp i 2003, og kjøpte same år ein etasje i den gamle skolen i Skorovas. Der det før var skolekjøken og sløydsal kombinert med kapell driv vi no skjenkestove, kjøken og foredling av mat. Skjenkestova er mellom dei som har størst utval i landet av øl og akevitt. Vi produserer sjølv røykakjøt og pinnekjøt av sau og lam.

No har vi røykakjøt av lam og elg, og ølpølsa Øldorado. Dette kan kjøpast på Skjenkestova, eller de kan tinga på post@skorovasmat.no eller telefon 41313511!

Vil du ha skjermbrev om kva som skjer på Skjenkestova og i Skorovasområdet, send namn og e-postadresse til post@skorovasmat.no, så vil du motta informasjon via e-post.

Skjenkestova på Facebook

facebook_logo

Skjenkestova på Norge Rundt

Tusen takk til alle i Skorovas som var med på Norge Rundt sitt innslag frå Skjenkestova. Berre sjå her!

Opningstider juli-august 2016:

Førebels opningstider:

 • Torsdag 28. juli
 • Fredag 29. juli
 • Laurdag 30. juli
 • Fredag 5. august – SkoroBlues
 • Laurdag 6. august – SkoroBlues
 • Fredag 12. august
 • Laurdag 13. august
 • Fredag 19. august
 • Torsdag 25. august
 • Laurdag 27. august
 • Normal opningstid er frå kl 2100 til 0100.
 • Det kan bli fleire opningsdagar – følg med på heimesida eller i fjesboka!

2016 – eit artig år!

 • Gruvepub laurdag 23. juli
 • International Beer Day fredag 5. august
 • SkoroBlues 5.-6. august
 • Skorovasmarsjen 2.-4. september
 • Pilsens dag laurdag 24. september
 • Oktoberfest laurdag 1. oktober
 • Juleølsmaking fredag 18. november
 • Fandens fødselsdag søndag 11. desember
 • Viss de har spesielle ønskje om opningsdagar, servering osb må de gjerne ta kontakt på telefon 41313511, eller på post@skorovasmat.no
 • Julebord? Ring 41313511!
 • Sjekk gjerne også fjesboksida vår!